jernbane & Sporvei

Vi leverer jernbane- og sporveisrelaterte produkter til det Skandinaviske markedet. Vi jobber med ledende europeiske leverandører og leverer et bredt spekter av produkter og tjenester til både offentlig og privat sektor.

Vår kjennskap og erfaring i det skandinaviske markedet bidrar til at vi ofte også blir inkludert i ulike prosjekteringsfaser.

jernbane & Sporvei

Vi leverer jernbane- og sporveisrelaterte produkter til det Skandinaviske markedet. Vi jobber med ledende europeiske leverandører og leverer et bredt spekter av produkter og tjenester til både offentlig og privat sektor.

Vår kjennskap og erfaring i det skandinaviske markedet bidrar til at vi ofte også blir inkludert i ulike prosjekteringsfaser.

Vekselstyring- og signalsystemer

Vi leverer vekselsstyrings- og signalsystemer fra Hanning & Kahl GmbH, som er en ledende produsent av vekselsstyrings- og signalsystemer til sporvei, cargo- og industribaner. Vi leverer systemer opp til sikkerhetsklasse SIL4. Blant systemene som leveres er:

Out of stock
Out of stock
Out of stock

Depotsystemer

Depotsystemer

Drivmaskiner

Vi leverer drivmaskiner og signalsystemer til sporvei og industrispor fra Hanning & Kahl GmbH. Hanning & Kahl GmbH er ledende innen leveranser av drivmaskiner for sporvogn, metro, depot og industrispor opp til SIL4. Vi kan levere både elektriske-, hydrauliske- og manuelle drivmaskiner til kunder over hele verden. Til drivmaskinene kan vi levere en styring som sikrer vekselen, enten ved bruk av sporkretser eller akseltellere.

Out of stock

Drivmaskiner

Drivmaskiner

Buffere/ Stoppbukker/ Sporstopper

Vi leverer alle typer buffere/stoppbukker til både jernbane og sporvei; med/uten friksjonselementer, med hydraulikk eller i kombinasjon. Buffere/stoppbukker er sikkerhetsanordninger som plasseres på enden av et spor. Hensikten med disse er:

  • Hindre avsporing av kjøretøy
  • Hindre avsporing av kjøretøy
  • Beskytte objekter bak enden av sporene
  • Minimere skade ved menneskelig eller teknisk svikt
  • Motvirke og minimere mulig skade
Out of stock

Buffer/Stoppbukker

Buffer/Stoppbukker

SKINNER

Vi leverer skinner til sporvei, jernbane, kranbane og industrijernbane, med ulike profiler og i ulike lengder. Her følger en oversikt over de skinnetypene vi kan levere, samt en oversikt over hvilke typer jernbaneskinner og kranskinner vi kan levere, samt informasjon om lagerlengder og mål.

Out of stock
Out of stock
Out of stock
Out of stock

TEKNISK STØTTE OG KUNDETILPASSEDE LØSNINGER

KONTAKT OSS

Sviller

Vi leverer kompositt-, betong- og tresviller samt festemateriell i de aller fleste standarder og utførelser tilpasset ulike miljømessige forhold.

Out of stock
Out of stock
Out of stock

andre produkter

Out of stock

Depotsystemer

Depotsystemer

Out of stock

RAIL

Veksler

Out of stock

ERS System

ERS System

rolfsen og juell stålekspert garanti
rolfsen og juell stålekspert garanti
garantistempler rolfsen og juell
garantistempler rolfsen og juell