jernbane & Sporvei

Vi leverer jernbane- og sporveisrelaterte produkter til det skandinaviske markedet. Vi jobber med ledende europeiske leverandører og leverer et bredt spekter av produkter og tjenester til både offentlig og privat sektor.

Vår kjennskap til, og erfaring i de skandinaviske markedene bidrar til at vi ofte også blir inkludert i ulike prosjekteringsfaser.

jernbane & Sporvei

Vi leverer jernbane- og sporveisrelaterte produkter til det Skandinaviske markedet. Vi jobber med ledende europeiske leverandører og leverer et bredt spekter av produkter og tjenester til både offentlig og privat sektor.

Vår kjennskap og erfaring i det skandinaviske markedet bidrar til at vi ofte også blir inkludert i ulike prosjekteringsfaser.

Veksler

Vi leverer vignolveksler, rilleveksler og klatreveksler.

Tomt på lager

Signalstyringssystemer

Vekselstyring

Tomt på lager

RAIL

Veksler

Drivmaskiner

Vi leverer drivmaskiner og signalsystemer til sporvei og industrispor fra Hanning & Kahl GmbH. Hanning & Kahl GmbH er ledende innen leveranser av drivmaskiner for sporvogn, metro, depot og industrispor opp til SIL4. Vi kan levere både elektriske-, hydrauliske- og manuelle drivmaskiner til kunder over hele verden. Til drivmaskinene kan vi levere en styring som sikrer vekselen, enten ved bruk av sporkretser eller akseltellere.

Buffere/STOPPBUKKER

Vi leverer alle typer buffere/stoppbukker til både jernbane og sporvei. Buffere/stoppbukker er sikkerhetsanordninger som plasseres ved enden av et spor. Bufferne vi leverer kan være både med og uten friksjonselementer, de kan være med hydraulikk, eller de kan være med friksjonselementer og hydraulikk i kombinasjon.

Hensikten med buffere/stoppbukker er:

  • Hindre avsporing av kjøretøy
  • Hindre avsporing av kjøretøy
  • Beskytte objekter bak enden av sporene
  • Minimere skade ved menneskelig eller teknisk svikt
  • Motvirke og minimere mulig skade
Tomt på lager

Buffer/Stoppbukker

Buffer/Stoppbukker

Tomt på lager

Buffer/Stoppbukker

Sporsperrer/Stoppsko

SKINNER

Vi leverer skinner til sporvei, jernbane, kranbane og industrijernbane, med ulike profiler og i ulike lengder. Her følger en oversikt over de skinnetypene vi kan levere. I tabellen nedenfor finnes i tillegg informasjon om lagerlengder og mål på jernbane- og kranskinnene vi tilbyr.

Tomt på lager

Skinner

Kranskinner

Tomt på lager

Skinner

Rilleskinner

Tomt på lager

Skinner

Vignolskinner

Tomt på lager

Sviller

Vi tilbyr og leverer ulike typer sviller. Vi leverer både tresviller, betongsviller og komposittsviller. Les under for mer informasjon om de ulike svilletypene vi kan levere, eller kontakt oss gjerne.

  • Hindre avsporing av kjøretøy
Tomt på lager

Sviller

Betongsviller

Tomt på lager

Sporsystem og skinnebefestigelse

Vi leverer ulike typer sporsystem og skinnebefestigelse for alle typer underlag og miljø. Felles for dem alle er at de bidrar til å redusere støy og vibrasjon fra skinneganger.

Vi gir råd og veiledning om best egnet system.

Tomt på lager

Skinnebefestning

ERS System

Tomt på lager

TEKNISK STØTTE OG KUNDETILPASSEDE LØSNINGER

KONTAKT OSS

Vibrasjonsdemping/smøremiddel

Vi tilbyr og leverer ulike typer smøremiddel for å redusere vibrasjon og støy fra skinnegangen. Les under for mer informasjon om de ulike smøremidlene vi tilbyr, og kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon.

Tomt på lager

Smøre- og Friksjonssystemer

Kelsan LCF Sticks

Tomt på lager

Smøre- og Friksjonssystemer

KELTRACK

Tomt på lager

Smøre- og Friksjonssystemer

ALLEVIATE

Tomt på lager

Smøre- og Friksjonssystemer

ESA

Tomt på lager

Smøre- og Friksjonssystemer

PIV

Signalstyringssystem

Sammen med vår tyske samarbeidspartner Hanning & Kahl GmbH tilbyr vi høykvalitets signalstyringsanlegg for sporvei, cargo og industrispor. Signalstyringssystemene til Hanning & Kahl er opp til sikkerhetsklasse SIL4. 

Tomt på lager

Planovergang / Planovergangssikring

Vi leverer planoverganger og systemer for planovergangssikring.

Tomt på lager
Tomt på lager

Skinnebefestning

Planovergang

Depotsystemer

For effektiv rangering av sporvogner leverer vi i samarbeid med vår tyske leverandør komplette depotstyringssystemer.

Tomt på lager

Signalstyringssystemer

Depotsystemer

Utstyr til infrastruktur

Her følger en oversikt og mer informasjon om utstyr vi leverer til infrastruktur..

Tomt på lager

Skinne- og vekselsutstyr

Koblingsboks

Tomt på lager

Skinne- og vekselsutstyr

Isolert sporstang

Tomt på lager

Skinne- og vekselsutstyr

EKOS/Tungeruller

Tomt på lager

Skinne- og vekselsutstyr

Lasker

Tomt på lager

Skinne- og vekselsutstyr

Bolter

Tomt på lager
Tomt på lager

bremser / Bremsesystemer

Sammen med vår tyske samarbeidspartner Hanning & Kahl GmbH tilbyr og leverer vi ulike typer bremser og bremsesystemer for sporvei og jernbane. Kontakt oss gjerne om du ønsker mer informasjon om bremsesystemene vi kan levere.

Tomt på lager

Bremsesystemer

Sandsystem

Bremsesystemer

Hydrauliske bremser

rolfsen og juell stålekspert garanti
rolfsen og juell stålekspert garanti
garantistempler rolfsen og juell
garantistempler rolfsen og juell