jernbane & Sporvei

Vi leverer jernbane- og sporveisrelaterte produkter til det skandinaviske markedet. Vi jobber med ledende europeiske leverandører og leverer et bredt spekter av produkter og tjenester til både offentlig og privat sektor.

Vår kjennskap til, og erfaring i de skandinaviske markedene bidrar til at vi ofte også blir inkludert i ulike prosjekteringsfaser.

jernbane & Sporvei

Vi leverer jernbane- og sporveisrelaterte produkter til det Skandinaviske markedet. Vi jobber med ledende europeiske leverandører og leverer et bredt spekter av produkter og tjenester til både offentlig og privat sektor.

Vår kjennskap og erfaring i det skandinaviske markedet bidrar til at vi ofte også blir inkludert i ulike prosjekteringsfaser.

Vekselstyring

Vi leverer vekselsstyrings- og signalsystemer fra Hanning & Kahl GmbH opp til sikkerhetsklasse SIL4. Hanning & Kahl er en anerkjent tysk produsent og leverandør av vekselsstyrings- og signalsystemer til sporvei, cargo- og industribaner. 

Drivmaskiner

Vi leverer drivmaskiner og signalsystemer til sporvei og industrispor fra Hanning & Kahl GmbH. Hanning & Kahl GmbH er ledende innen leveranser av drivmaskiner for sporvogn, metro, depot og industrispor opp til SIL4. Vi kan levere både elektriske-, hydrauliske- og manuelle drivmaskiner til kunder over hele verden. Til drivmaskinene kan vi levere en styring som sikrer vekselen, enten ved bruk av sporkretser eller akseltellere.

Slut i lager

HZM malinger

HZM måling

Buffere/STOPPBUKKER

Vi leverer alle typer buffere/stoppbukker til både jernbane og sporvei. Buffere/stoppbukker er sikkerhetsanordninger som plasseres ved enden av et spor. Bufferne vi leverer kan være både med og uten friksjonselementer, de kan være med hydraulikk, eller de kan være med friksjonselementer og hydraulikk i kombinasjon.

Hensikten med buffere/stoppbukker er:

  • Hindre avsporing av kjøretøy
  • Hindre avsporing av kjøretøy
  • Beskytte objekter bak enden av sporene
  • Minimere skade ved menneskelig eller teknisk svikt
  • Motvirke og minimere mulig skade
Slut i lager

SKINNER

Vi leverer skinner til sporvei, jernbane, kranbane og industrijernbane, med ulike profiler og i ulike lengder. Her følger en oversikt over de skinnetypene vi kan levere. I tabellen nedenfor finnes i tillegg informasjon om lagerlengder og mål på jernbane- og kranskinnene vi tilbyr.

Sviller

Vi tilbyr og leverer ulike typer sviller. Vi leverer både tresviller, betongsviller og komposittsviller. Les under for mer informasjon om de ulike svilletypene vi kan levere, eller kontakt oss gjerne.

  • Hindre avsporing av kjøretøy

Vibrasjonsdemping

Vi leverer ulike typer vibrasjonsdempende produkter og materiell. Felles for dem alle er at de bidrar til å redusere støy og vibrasjon fra skinneganger.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål.

TEKNISK STØTTE OG KUNDETILPASSEDE LØSNINGER

KONTAKT OSS

Friction Management/smøremiddel

Vi tilbyr og leverer ulike typer smøremiddel for å redusere vibrasjon og støy fra skinnegangen. Les under for mer informasjon om de ulike smøremidlene vi tilbyr, og kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon.

Slut i lager

Kelsan LCF Sticks

Kelsan LCF Sticks

Slut i lager

ALLEVIATE

ALLEVIATE

Slut i lager

ESA

ESA

Slut i lager

PIV

PIV

SignalStyring

Sammen med vår tyske samarbeidspartner Hanning & Kahl tilbyr vi signalstyringsanlegg for sporvei.

Planovergang / Planovergangssikring

Vi leverer planoverganger og systemer for planovergangssikring.

Depotsystemer

For effektiv rangering av sporvogner leverer vi i samarbeid med vår tyske leverandør komplette depotstyringssystemer.

Skinne- og Vekselstilbehør

Her følger en oversikt med mer informasjon over skinne- og vekselstilbehøret vi tilbyr.

Slut i lager

Dreneringsboks

Dräneringslådor

Slut i lager

Koblingsboks

Kopplinslådor

Slut i lager

Isolert sporstang

Isolerad spårhållar

Slut i lager

Lasker

Lasker

Slut i lager

bremser / Bremsesystemer

Sammen med vår tyske samarbeidspartner Hanning & Kahl tilbyr og leverer vi ulike typer bremsesystemer. Kontakt oss gjerne om du ønsker mer informasjon om bremsesystemene vi kan levere. 

Slut i lager

Bromssystemer

Bremsesystemer

rolfsen og juell stålekspert garanti
rolfsen og juell stålekspert garanti
garantistempler rolfsen og juell
garantistempler rolfsen og juell