Rilleveksler

Vi leverer rilleveksler som er en sporveksel med rilleskinne som egner seg for bruk når sporet ligger i en veibane, som trikkeskinner.