Sporsperrer

En sporsperre er en mekanisk sikkerhetsanordning som kan monteres på jernbanespor for å få skinnegående kjøretøy til å spore av, om nødvendig eller ønsket.