SDS – Filler Blocks – Banefundament – Skinnelivsblokker

Systemet vi leverer er et kostnadseffektivt og elektrisk isolerende vibrasjons- og lyddempingssystem for sporvei og t-bane som kan skreddersys for å oppfylle alle dine tekniske krav. Edilon)(Sedra’s system er laget av 100% resirkulert materiale. Systemet er veldig enkelt og raskt å installere, og kan tilpasses for ulike støykrav, og kan leveres med forhåndstilpassede avskår for å passe det tiltenkte system.

Clear Selection