Vannavløpskasser

Over tid vil det samle seg skitt, sand, løv og annet avfall i skinnene. Dette vil redusere skinnedybden og dermed svekke den sikre sporføringen til skinnegående kjøretøy. Ved å montere vannavløpskasser fra HANNING & KAHL kan all forurensning og regnvann raskt dreneres fra skinnene til dreneringskanaler. Den store dreneringsåpningen vil gjøre det mulig å raskt og praktisk spyle sporet. Forurensning og blokkeringer kan være

Den store dreneringsåpningen gjøre at sporet raskt og praktisk kan spyles. Forurensning og blokkeringer kan enkelt fjernes gjennom dreneringsrøret som er tilgjengelig gjennom lokket, som er utstyrt med bajonettlåsing. Vannavløpskassene kan enkelt skrus på skinnen med to skruer.