KELTRACK

Keltrack® er et vannbasert smøremiddel som smøres på toppen av skinnen ved hjelp av en installasjon (PIV) i et aktuelt problemområde, som reduserer friksjon, støy, sidekrefter og avsporingspotensial.

Clear Selection