ALLEVIATE

Alleviate® er et friksjonsmiddel som blant annet kan bekjempe årstids- og sesongfenomener, som løvfall, smuss etc. Middelet sørger for at skinnene blir frie for smuss og andre forstyrrende elementer som kan medføre økt glid, mindre glid, mulighet for avsporing etc.

Clear Selection