ALLEVIATE

Alleviate® er et friksjonsmiddel som for eksempel kan bekjempe årstids- og sesongfenomener, som løvfall etc. Middelet sørger for at skinnene blir frie for smuss/elementer som for eksempel kan medføre økt glid, mindre glid, mulighet for avsporing etc.

Clear Selection