Signalstyringssystem

Hanning & Kahl designer, leverer og installerer signalsystemer. Systemenes sikkerhetsnivå imøtekommer gjeldende standarder. Brukervennlig drift sikrer feilfrie sekvenser. Fordelene med systemet er:

  • enkelt å installere og igangkjøre
  • tilgjengelig og med lite vedlikehold
  • integrert hendelsesopptaker med en enkel evalueringsprogramvare
  • nettverk via fiberoptikk og bussystemer

Enkeltspor sikringsanlegg.
Hvis tosporet drift av tekniske årsaker ikke er mulig, grunnet f.eks anleggsarbeid eller om det ikke er økonomisk effektivt, vil kjøreoperasjonene kunne reguleres av enkeltsporsikringsanlegg. Vi tilbyr deg stasjonært og transportabelt utstyr for tilkobling av ulike typer koblingsutstyr. På endestopp må kjøretøy bytte kjøreretning og spor. Dette området må sikres med signalsystemer for å hindre kollisjoner.

Planoverganger
Planoverganger som krever lysregulering er vanligvis i begynnelsen og på slutten av linjen. De består av elektriske veksler og flere kjøre- og stoppesignaler. Hensikten med en planovergang er å guide kjøretøy inn og ut av en endestasjon både trygt og uten forsinkelser. Styringer vil forhindre kollisjon og avsporing.