Depotstyringssystem

Hanning & Kahl kan leverer sikre depotstyringsstemer som gjør det mulig å styre og organisere trikker og t-baner på en hensiktsmessig måte. Hanning & Kahl sitt system blir brukt over hele verden.

Fordeler med Hanning & Kahl sitt depotstyringssystem:

 • «Kjøring på sikt» (SIL 2, opp til SIL 3 hvis krevet)
 • Rutevalg sentralt og/eller lokalt
 • Automatisk rutekansellering
 • Moderne VDU-arbeidsplass eller ordinært kontrollpanel
 • Mulighet for lagring av ruter og mulighet for å låse/åpne deler av depoet
 • Mulighet til å styre enkelt veksler
 • Mulig å integrere i depotstyringssystemer
 • LAN og fiberoptisk-teknologi
 • Sidebeskyttelse mulig
 • Kjøretøysidentifisering for automatisk rutevalg er mulig via HCS-R, HCS-V, HCS-P, HCS-Z eller andre som VETAG, VECOM, IMU, ZUB mm. Designet til depotstyringssystemet gjør både individuelle og økonomiske løsninger mulig,
 • Tilpasninger i systemet er mulig