Buffer/Stoppbukker

Vi leverer alle typer buffere/stoppbukker til både jernbane og sporvei; med/uten friksjonselementer, med hydraulikk eller i kombinasjon. Buffere/stoppbukker er sikkerhetsanordninger som plasseres på enden av et spor. Hensikten med disse er, hindre avsporing av kjøretøy, beskytte objekter bak enden av sporene, minimere skade ved menneskelig eller teknisk svikt, motvirke og minimere mulig skade.

klose provider leverandør sporvei rolfsen juell
Clear Selection