Buffer/Stoppbukker

Vi leverer alle typer buffere/stoppbukker til både jernbane og sporvei. Stoppbukkene vi leverer kan leveres med eller uten friksjonselementer, med hydraulikk eller i kombinasjon. Buffere/stoppbukker er sikkerhetsanordninger som plasseres på enden av et spor. Hensikten med disse er å hindre avsporing av kjøretøy, beskytte objekter bak enden av sporene, minimere skade ved menneskelig eller teknisk svikt, motvirke og minimere mulig skade.

klose provider leverandør sporvei rolfsen juell
Clear Selection