Planovergangssikring (LIDAR)

Vi leverer planovergangssikringssystemer til sporvei. Systemet vi leverer er designet for å oppdage hindringer på bakken, og vil således kunne oppdage og varsle om små gjenstander og individer som er i veien, og vil således beskytte barn og voksne, samt kjøretøy.

Clear Selection