Planovergang

Vi leverer og monterer planoverganger fra Edilon)(Sedra. Disse planovergangene består av ferdigproduserte betongelementer og Corklast, som sammen muliggjør hyppig og tung trafikk uten at det medfører større slitasje på overgangen. Systemene er vedlikeholdsfrie, raske og enkle å installere, samt at de er støy- og vibrasjonsdempende.

Clear Selection