Rådgivning, montering, dokumentasjon og service

Installasjon /montering

I tillegg til å levere produkter og tjenester har service og installasjon av produktene vi leverer blitt en stadig større del av vårt virksomhetsområde i hele Skandinavia.

I samarbeid med profesjonelle service- og installasjonsteam fra våre samarbeidspartnere sørger vi for at service og montering av ulike produkter blir utført på en profesjonell ryddig måte og i henhold til gjeldende regler og forskrifter.

Med mer enn 100 års erfaring fra jernbanesektoren, samt vår lokale ekspertise kan vi garantere et resultat som tilfredsstiller kundenes forventninger og krav til utførelse. For til enhver tid å kunne tilpasse oss et marked som er i stadig endring, er vi i Rolfsen & Juell er opptatte av å være så fleksible og tilpasningsdyktige som mulig.

Sammen med våre innovative og erfarne leverandører og samarbeidspartnere besitter vi en totalkompetanse som gjør oss i stand til å løse de fleste utfordringer. For våre kunder bidrar dette til at det oppleves som trygt, forutsigbart og lett å samarbeide og jobbe med oss.

Installasjon /montering

I tillegg til å levere produkter og tjenester har service og installasjon av produktene vi leverer blitt en stadig større del av vårt virksomhetsområde i hele Skandinavia.

I samarbeid med profesjonelle service- og installasjonsteam fra våre samarbeidspartnere sørger vi for at service og montering av ulike produkter blir utført på en profesjonell ryddig måte og i henhold til gjeldende regler og forskrifter.

Med mer enn 100 års erfaring fra jernbanesektoren, samt vår lokale ekspertise kan vi garantere et resultat som tilfredsstiller kundenes forventninger og krav til utførelse. For å til enhver tid kunne tilpasse oss et marked som er i stadig endring er vi i Rolfsen & Juell er opptatte av å være så fleksible og tilpasningsdyktige som mulig.

Sammen med våre innovative og erfarne leverandører og samarbeidspartnere besitter vi en totalkompetanse som gjør oss i stand til å løse de fleste utfordringer. For våre kunder bidrar dette til at det oppleves som trygt, forutsigbart og lett å samarbeide og jobbe med oss.

Prosjektleder

Prosjektleder

Stadig flere kunder ønsker å bruke oss som prosjektleder for større og mindre prosjekter. Vi bistår kunder i alt fra planlegging av prosjekter til gjennomføring og oppfølging av disse.

De siste årene har Sporveien brukt oss som prosjektleder ved prosjektene der Sporveien installerer moderne og fremtidsrettede depot- og signalstyringssystemer på Holtet, Grefsen, Majorstuen og Disen. 

Stadig flere kunder ønsker å bruke oss som prosjektleder for større og mindre prosjekter. Vi bistår kunder i alt fra planlegging av prosjekter til gjennomføring og oppfølging av disse.

De siste årene har Sporveien brukt oss som prosjektleder ved prosjektene der Sporveien installerer moderne og fremtidsrettede depot- og signalstyringssystemer på Holtet, Grefsen, Majorstuen og Disen. 

Som prosjektleder blir vi et effektivt og forenklende mellomledd mellom kunde og leverandør. Vi sørger i tillegg for at alle krav og forskrifter i forbindelse med Helse-, miljø- og sikkerhet og kvalitetsarbeid blir ivaretatt og fulgt, samt at vi leverer all krevet dokumentasjon.

Vårt hovedkontor i Oslo sentrum gjør det enkelt for oss å sørge for daglig oppfølging og tilstedeværelse i alt fra prosjekterings- til monterings- og ferdigstillingsfase.

Som prosjektleder blir vi et effektivt og forenklende mellomledd mellom kunde og leverandør. Vi sørger i tillegg for at alle krav og forskrifter i forbindelse med Helse-, miljø- og sikkerhet og kvalitetsarbeid blir ivaretatt og fulgt, samt at vi leverer all krevet dokumentasjon.

Vårt hovedkontor i Oslo sentrum gjør det enkelt for oss å sørge for daglig oppfølging og tilstedeværelse i alt fra prosjekterings- til monterings- og ferdigstillingsfase.

Oppstartsdokumentasjon

Vi utarbeider og ferdigstiller oppstartsdokumentasjon for større prosjekter der det er krevet. Vi leverer alle krevede og nødvendige dokumenter og planer som inngår i både HMS-planer, kvalitetsplaner, organisasjonsplaner, betalingsplaner, anskaffelsesplaner, samt bemannings- og ressursplaner.

Oppstartsdokumentasjon

Vi utarbeider og ferdigstiller oppstartsdokumentasjon for større prosjekter der det er krevet. Vi leverer alle krevede og nødvendige dokumenter og planer som inngår i både HMS-planer, kvalitetsplaner, organisasjonsplaner, betalingsplaner, anskaffelsesplaner, samt bemannings- og ressursplaner.

FDV-dokumentasjon

Vi utarbeider og leverer nødvendig og krevet FDV-dokumentasjon i prosjekter der FDV-dokumentasjon er et krav.

FDV-dokumentasjon

Vi utarbeider og leverer nødvendig og krevet FDV-dokumentasjon i prosjekter der FDV-dokumentasjon er et krav.

Service i faste intervaller

Vi inngår serviceavtaler med våre kunder for oppfølging og service i ulike intervaller på systemene eller produktene vi har levert. Serviceavtalene vi inngår er tilpasset de ulike prosjektenes behov, og serviceintervallene kan justeres dersom det viser seg å være et større eller mindre behov enn først avtalt.

Service i faste intervaller

Vi inngår serviceavtaler med våre kunder for oppfølging og service i ulike intervaller på systemene eller produktene vi har levert. Serviceavtalene vi inngår er tilpasset de ulike prosjektenes behov, og serviceintervallene kan justeres dersom det viser seg å være et større eller mindre behov enn først avtalt.