Service, installasjon/montering, dokumentasjon og vedlikehold

Installasjon  og montering

I tillegg til å levere produkter og tjenester har service og installasjon/montering av produktene vi leverer blitt en stadig større del av vårt virksomhetsområde, i hele Skandinavia.

I samarbeid med profesjonelle service- og installasjonsteam fra våre samarbeidspartnere sørger vi for at service og montering av ulike produkter blir utført på en profesjonell ryddig måte og i henhold til gjeldende regler og forskrifter.

Med mer enn 100 års erfaring fra bransjen, samt vår lokale ekspertise, kan vi garantere et resultat som tilfredsstiller kundenes forventninger og krav til utførelse. For å til enhver tid kunne tilpasse oss et marked som er i stadig endring, er vi opptatte av å være så fleksible og tilpasningsdyktige som mulig.

Sammen med våre tilpasningsdyktige, innovative og erfarne leverandører og samarbeidspartnere besitter vi en totalkompetanse som gjør oss i stand til å løse de fleste oppgaver og utfordringer. Dette bidrar til at det oppleves som trygt, forutsigbart og lett for våre kunder å samarbeide med oss.

Installasjon /montering

I tillegg til å levere produkter og tjenester har service og installasjon av produktene vi leverer blitt en stadig større del av vårt virksomhetsområde i hele Skandinavia.

I samarbeid med profesjonelle service- og installasjonsteam fra våre samarbeidspartnere sørger vi for at service og montering av ulike produkter blir utført på en profesjonell ryddig måte og i henhold til gjeldende regler og forskrifter.

Med mer enn 100 års erfaring fra jernbanesektoren, samt vår lokale ekspertise kan vi garantere et resultat som tilfredsstiller kundenes forventninger og krav til utførelse. For å til enhver tid kunne tilpasse oss et marked som er i stadig endring er vi i Rolfsen & Juell er opptatte av å være så fleksible og tilpasningsdyktige som mulig.

Sammen med våre innovative og erfarne leverandører og samarbeidspartnere besitter vi en totalkompetanse som gjør oss i stand til å løse de fleste utfordringer. For våre kunder bidrar dette til at det oppleves som trygt, forutsigbart og lett å samarbeide og jobbe med oss.

Prosjektleder Og Rådgivning

Prosjektleder

Stadig flere kunder ønsker å bruke oss i rådgivnings- og prosjekteringsfaser for større og mindre prosjekter. Vi bistår kunder i alt fra planlegging av prosjekter til gjennomføring og oppfølging av disse.

Vi ønsker å være et effektivt og forenklende mellomledd mellom kunde og leverandør. Vi sørger i tillegg for at alle krav og forskrifter i forbindelse med helse-, miljø- og sikkerhet og kvalitetsarbeid blir ivaretatt og fulgt, samt at vi leverer all krevet dokumentasjon.

Stadig flere kunder ønsker å bruke oss som prosjektleder for større og mindre prosjekter. Vi bistår kunder i alt fra planlegging av prosjekter til gjennomføring og oppfølging av disse.

De siste årene har Sporveien brukt oss som prosjektleder ved prosjektene der Sporveien installerer moderne og fremtidsrettede depot- og signalstyringssystemer på Holtet, Grefsen, Majorstuen og Disen. 

Våre kontorer med sentral beliggenhet i både Oslo og Göteborg gjør det enkelt for oss å sørge for daglig oppfølging og tilstedeværelse i alt fra prosjekterings- og monteringsfaser til ferdigstillelse, og deretter til service og vedlikehold finner sted.

Som prosjektleder blir vi et effektivt og forenklende mellomledd mellom kunde og leverandør. Vi sørger i tillegg for at alle krav og forskrifter i forbindelse med Helse-, miljø- og sikkerhet og kvalitetsarbeid blir ivaretatt og fulgt, samt at vi leverer all krevet dokumentasjon.

Vårt hovedkontor i Oslo sentrum gjør det enkelt for oss å sørge for daglig oppfølging og tilstedeværelse i alt fra prosjekterings- til monterings- og ferdigstillingsfase.

Oppstartsdokumentasjon

Vi utarbeider og ferdigstiller oppstartsdokumentasjon for større prosjekter der det er krevet. Vi leverer alle krevede og nødvendige dokumenter og planer som inngår i både HMS-planer, kvalitetsplaner, organisasjonsplaner, betalingsplaner, anskaffelsesplaner, samt bemannings- og ressursplaner.

Oppstartsdokumentasjon

Vi utarbeider og ferdigstiller oppstartsdokumentasjon for større prosjekter der det er krevet. Vi leverer alle krevede og nødvendige dokumenter og planer som inngår i både HMS-planer, kvalitetsplaner, organisasjonsplaner, betalingsplaner, anskaffelsesplaner, samt bemannings- og ressursplaner.

FDV-dokumentasjon

Vi utarbeider og leverer nødvendig og krevet FDV-dokumentasjon i prosjekter der FDV-dokumentasjon er et krav.

FDV-dokumentasjon

Vi utarbeider og leverer nødvendig og krevet FDV-dokumentasjon i prosjekter der FDV-dokumentasjon er et krav.

Service 

Vi inngår serviceavtaler med kunder for oppfølging og service i ulike intervaller på systemene eller produktene vi leverer. Serviceavtalene vi inngår er tilpasset de ulike prosjektenes og produktenes behov, og serviceintervallene kan justeres dersom det viser seg å være et større eller mindre behov enn først avtalt.

Kontakt oss

Service i faste intervaller

Vi inngår serviceavtaler med våre kunder for oppfølging og service i ulike intervaller på systemene eller produktene vi har levert. Serviceavtalene vi inngår er tilpasset de ulike prosjektenes behov, og serviceintervallene kan justeres dersom det viser seg å være et større eller mindre behov enn først avtalt.