Drivmaskiner

Vi leverer drivmaskiner (vekseldriv) til sporvei og industrispor. En drivmaskin er en maskin som brukes for omlegging av en sporsperre eller en sporveksel. Drivmaskinene vi leverer er ledende for sporvogn, metro, depot og industrispor opp til sikkerhetsklasse SIL4.

Vi leverer både elektriske-, hydrauliske- og manuelle drivmaskiner til kunder i hele skandinavia. Til drivmaskinene kan vi levere en styring som sikrer vekselen, enten ved bruk av sporkretser eller akseltellere. Vi leverer drivmaskiner til jernbane og t-bane, til parkerings- og rangeringsområder, samt til sporvei.

HK provider leverandør sporvei rolfsen juell
Clear Selection