CRS Crane Rail System

For kranspor er vårt velprøvde Corkelast® CRS (Crane Rail System) synonymt med høy kvalitet, pålitelighet og kostnadseffektivitet. Corkelast® CRS er det optimale skinnefestesystemet for alle typer kranspor. I havner, innlandshavner, omlastingsterminaler eller industriområder. Systemet gir det økonomiske, fleksible, langvarige og lite vedlikeholdsskinnefestesystemet du har lett etter.

Systemet kan takle ekstreme temperaturer, og med høy komprimering, strekk