Dräneringslådor

Hanning & Kahls avvattningslådor säkerställer att regnvatten och föroreningar i form av smuts, löv och sand snabbt töms/tas bort från spåret.

HK provider leverandør sporvei rolfsen juell