Specialstål & järnvägs- och spårvägsutrustning

Stål Stål Jernbane Järnväg/Spårväg

Mer än 150 års erfarenhet

Vi levererar spårvägs- och järnvägsrelaterade produkter till både den offentliga och privata sektorn på den skandinaviska marknaden. Vi levererar också specialstål för offshore/subsea/energi, som uppfyller komplexa och krävande specifikationer och krav.

Vi är involverade i processer redan från projekterings- och anbudsfaserna och säkerställer att våra kunder får rätt produkter och bästa möjliga service och support, ända tills uppdraget är slutfört. I många fall erbjuder vi även serviceavtal som träder i kraft efter att projektet har avslutats. Våra leveranser uppfyller gällande krav och föreskrifter och kommer med all erforderlig och nödvändig dokumentation.

STÅL & JERNBANE

Rolfsen & Juell leverer sporveis- og jernbanerelaterte produkter til både offentlig og privat sektor i det skandinaviske markedet, samt at vi leverer spesialstål til offshore og subsea i henhold til komplekse og krevende spesifikasjoner og krav.

Vi sørger for at kunder får best mulig service og support i alt fra prosjekterings- og anbudsfase til det aktuelle oppdraget er fullført, samtidig som vi sørger for at produkter og service blir levert og utført i henhold til gjeldende krav og forskrifter på det aktuelle sted.

VÅRA PRODUKTER

Vi levererar tekniska produkter och service till järnvägar, spårvägar, industrispår och depåer, samt smitt och gjutet specialstål till offshore/subsea/energi. Allt enligt strikta krav och specifikationer. Under de senaste åren har vi även levererat specialstål till större havsbaserade vindkraftsprojekt.

stålprodukter og deler

STÅL

jernbane - leverandør av deler og komponenter i norge sverige danmark

JÄRNVÄG

vindkraft

VINDKRAFT

stål - leverandør og produsent av stålkomponenter

INDUSTRISPÅR

depot - leverandør av jernbane og rail

DEPÅ

sporvogn - leverandør av jerbane og rail

SPÅRVÄG

Experter med bred erfarenhet

KVALITET, EXPERTIS OCH PRECISION

KVALITET

Vi är försäljningsrepresentanter på en prestigefylld skandinavisk marknad och arbetar därför endast med tillverkare och leverantörer som uppfyller våra höga krav på standard och utförande. Kvalitet, precision, leveranstid och service är viktiga krav som vi ställer på våra samarbetspartner. Det är så vi lyckas leverera kvalitet och skapa nöjda kunder.

RÅDGIVNING

Vi är experter på de marknader där vi verkar och ställer mer än gärna upp som rådgivare åt våra kunder. Vår breda projekterfarenhet och kunskap om olika marknader och tillverkare i hela Europa gör det enkelt att hitta de bästa lösningarna för ditt företag.

SERVICE OCH INSTALLATION

Utöver att leverera produkter har service och installation blivit en allt större del av vårt affärsområde, i hela Skandinavien. Vi deltar i hela processen, från inköp till färdig installation och service. Det gör att våra kunder upplever en kontinuitet i de projekt vi deltar i.

EFTERFÖRSÄLJNING

Naturligtvis finns vi tillgängliga under efterförsäljningsperioden för alla typer av behov, såsom ändringar, informationsutbyte, utökningar och modifieringar av den ursprungliga beställningen. Vi lägger stor vikt vid att ha ett gott samarbete över tid, präglat av tillit, kvalitet och goda kundrelationer.

rolfsen og juell stålekspert garanti
rolfsen og juell stålekspert garanti
garantistempler rolfsen og juell
garantistempler rolfsen og juell

MESSOR & EVENEMANG

Vi ställer ut och deltar på mässor och evenemang för de branscher där vi verkar.
Se alla evenemang
.

Se alla evenemang