Dreneringsboks

Hanning & Kahls dreneringsbokser sørger for at regnvann og forurensning i form av smuss, blader og sand rask tømmes/fjernes fra skinnegangen.

HK provider leverandør sporvei rolfsen juell