InnoTrans 2024

Vi skal sammen med våre samarbeidspartnere være representert på InnoTrans i Berlin fra 24.-27.9.
Ta gjerne kontakt for å avtale et møte. Vi ser frem til å møte både eksisterende og potensielle kunder i Berlin.