Hisingsbron

Den gamla bron Götaälvbron uppgavs av Trafikverket 2013 att vara «i mycket dåligt skick», vilket skulle medföra höga kostnader för underhåll och reparationer. Göteborg beslutade därför att ersätta den befintliga bron med en ny. Den nya bron gavs namnet Hisingsbron och ska stå klar till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021.

Götaälvbron var en sexfilig klaffbro över Göta älv som förband Hisingen, Norra Älvstranden, med Göteborgs fastland, Södra Älvstranden. Bron öppnade i 1939.

Bron beslutades att bli en lyftbro, som i grundläge skulle få en segelfri höjd på 12 meter, och i upplyft 28 meter.. Kostnaden för bron beräknades till 3,5 miljarder kronor. Huvudbron är 440 meter lång. Totalt byggs 1380 meter bro.

Edilon)(sedra’s ERS -system är känt för sina unika egenskaper för järnvägsspår på broar och har därför blivit standarden för brodesign i Göteborg under det senaste decenniet.

Vi var aktiva från ett mycket tidigt skede och stödde Cowi med planering och detaljerad design av rälbefästningssystem i projektet. Detta inkluderade beräkningar av vibrationsdämpande effekt och baserat på dessa beräkningar val av material.

Under konstruktionsfasen, men också under konstruktionen edilon) (sedra stödde ingenjörer, platschefer och konsulter med uppmerksamhet för detaljer, specialistkunskap och expertis när det gäller att bygga ett praktiskt underhållsfritt spårsystem på bron.

Smal design, byggnadshöjd och vibrationsdämpande prestanda var viktiga element för spåren i detta projekt.

De olika rälprofiler (53R1 och 60R2) och det speciella växelskomplexet är alla inbäddade i stålkanaler med hjälp av edilon) (sedra Corkelast®, även på lyftspan av bron.

Den nödvändiga vibrationsdämpningen tillhandahålls av en 16 mm orange Trackelast® Rail Strip i ERS, som är installerad under rälfoten.

Installationen av 2.043 meter spår skedde i tre faser, efter huvudentreprenörens tidsplan.

Tillsammans med edilon)(Sedra lyckades vi avsluta installationen perfekt i tid, trots de olika utmaningarna vi mötte.

Samarbete mellan huvudentreprenör Skanska, spårentreprenör Anker AB och oss fungerade bra, och i slutet levererade vi ett snyggt och hållbart spårsystem, redo för många års drift.

Den 9 maj 2021 öppnades bron för gående, cyklister, bilar och bussar. Spårvagnar började trafikera den nya bron i mitten av augusti. Den 5 september invigs slutligen Hisingsbron offciciellt av Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf.