Spesialstål & jernbane- og sporveismateriell

Stål Stål Jernbane Jernbane/Sporvei

Mer enn 150 års erfaring

Vi leverer sporveis- og jernbanerelaterte produkter til både offentlig og privat sektor i det skandinaviske markedet, samt at vi leverer spesialstål til offshore/subsea/energi i henhold til komplekse og krevende spesifikasjoner og krav.

Vi er involverte i prosesser fra prosjekterings- og anbudsfaser, og sørger for at våre kunder får riktige produkter og best mulig service og support helt frem til oppdragene er fullført. Vi tilbyr i mange tilfeller også serviceavtaler som trer i kraft etter at prosjekter er ferdigstilt. Våre leveranser er i henhold til gjeldende krav og forskrifter og leveres med nødvendig, krevet og komplett dokumentasjon.

STÅL & JERNBANE

Rolfsen & Juell leverer sporveis- og jernbanerelaterte produkter til både offentlig og privat sektor i det skandinaviske markedet, samt at vi leverer spesialstål til offshore og subsea i henhold til komplekse og krevende spesifikasjoner og krav.

Vi sørger for at kunder får best mulig service og support i alt fra prosjekterings- og anbudsfase til det aktuelle oppdraget er fullført, samtidig som vi sørger for at produkter og service blir levert og utført i henhold til gjeldende krav og forskrifter på det aktuelle sted.

VÅRE PRODUKTER

Vi leverer tekniske produkter og service til jernbane, sporvogn, industrispor og depoter, samt at vi leverer smidd og støpt spesialstål til offshore/subsea/energi i henhold til strenge krav og spesifikasjoner. De siste årene har vi i tillegg levert spesialstål til større havvindprosjekter.

stålprodukter og deler

STÅL

jernbane - leverandør av deler og komponenter i norge sverige danmark

JERNBANE

vindkraft

VIND

stål - leverandør og produsent av stålkomponenter

INDUSTRISPOR

depot - leverandør av jernbane og rail

DEPOT

sporvogn - leverandør av jerbane og rail

SPORVEI

Eksperter med bred erfaring

KVALITET, EKSPERTISE OG PRESISJON

KVALITET

Vi er salgsrepresentanter i et prestisjefylt skandinavisk marked og jobber derfor kun med produsenter og leverandører som oppfyller våre krav til standard og utførelse. Kvalitet, presisjon, leveringstid og service er viktige krav vi stiller til våre samarbeidspartnere. På denne måten oppnår vi kvalitetsleveranser og fornøyde kunder.

RÅDGIVNING

Vi er eksperter i markedene vi opererer i og stiller mer enn gjerne opp som rådgivere for våre kunder. Vår brede prosjekterfaring og gode kjennskap til markeder og produsenter i hele Europa gjør det lett å finne de beste løsningene for din bedrift.

SERVICE OG INSTALLASJON

I tillegg til å levere produkter har service og installasjon blitt en stadig større del av vårt virksomhetsområde, i hele Skandinavia. Vi deltar i hele prosessen fra innkjøp til ferdig installasjon og service. Dette gjør at kundene vil oppleve en kontinuitet i prosjektene vi deltar i.

ETTERSALG

Vi er selvfølgelig tilstede i ettersalgsperioden for alle typer behov, som endringer, informasjonsutveksling, utvidelser og modifiseringer av den opprinnelige bestillingen. Vi legger stor vekt på godt samarbeid over tid, gjennom tillit, kvalitet og gode kunderelasjoner.

rolfsen og juell stålekspert garanti
rolfsen og juell stålekspert garanti
garantistempler rolfsen og juell
garantistempler rolfsen og juell

MESSER & EVENTS

Vi stiller ut og deltar på messer og arrangementer i bransjene vi operer i.

Se alle events