Vekselstyrings- og signalsystemer

Vi leverer vekselsstyrings- og signalsystemer fra Hanning & Kahl GmbH, som er en ledende produsent av vekselsstyrings- og signalsystemer til sporvei, cargo- og industribaner. De leverer systemer opp til sikkerhetsklasse SIL4:

  • Vekselstyringer for sporvogn, metro, depot og industrispor
  • Signalsystemer for sporvogn og industrispor
  • Depotsystemer for sporvogn og metro
  • Planovergangssikring for sporvogn, metro og industribane