Buffere - Stoppbukker

Klose GmbH leverer alle typer buffere/bufferstoppere til jernbane og sporvei; med/uten friksjonselementer, med hydraulikk eller i kombinasjon. Vi kan også levere sporsperrer, stoppsko og annet materiell.