Intelligent GuideLight/Nødlys/Ledelys

Hanning & Kahl GmbH har utviklet et intelligent ledelyssystem for visuell veiledning og evakuering av menneskestrømmer i nødsituasjoner. Systemet er koblet til  brannvarslingsanlegget. Slik kan man forhåndsprogrammere hvor man vil lede folk når en nødsituasjon oppstår, utifra hvor nødsituasjonen oppstår, og på denne måten sørge for tryggest mulig evakuering.

Ved brann identifiseres kilden til brannen via brannvarslingssystemet og systemet viser umiddelbart den raskeste og sikreste rømningsveien. 

Systemet er basert på en fleksibel list med integrerte LED-lys. Dette muliggjør montering der man måtte ønske. Lyslistene sammen med nødutgangskilt gir klare signaler og indikerer den raskeste og sikreste rømningsveien når nødsituasjoner oppstår. Listen kan installeres i gulv, tak, vegger, hådtak, trapper osv.

Besøk gjerne Hanning & Kahls hjemmeside for mer informasjon om GuideLight-systemet de leverer.

https://www.hanning-kahl.com/products/intelligent-guiding-systems.html